fracarro systemy SAT-TV

SAT-TV

Wpis

sobota, 05 czerwca 2010

Certyfikaty Fracarro.

ISO 9001 Certyfikacja
System Jakości Fracarro uzyskał certyfikację ISO9001.
Zgodność z Dyrektywami Unii Europejskiej.
Produkty firmy Fracarro są zgodne, jeśli ma to zastosowanie, z następującymi Dyrektywami
Unii Europejskiej:
 2006/95/EC (LVD – DYREKTYWA Niskonapięciowa)
 2004/108/EC (EMC – DYREKTYWA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ)
przechodząc testy szczegółowo określone w zharmonizowanych normach technicznych,
które przeprowadzone były przez wiodące akredytowane laboratoria.
Takie produkty identyfikowane są oznaczeniem CE.

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
fracarro
Czas publikacji:
sobota, 05 czerwca 2010 21:41

Polecane wpisy

Kanał informacyjny